WINACTIE: DIAMANT t.w.v. €500

On 28 augustus 2018 by juwelierakkermans

LET OP: WINACTIE EINDIGT OP ZATERDAG 13 OKTOBER 2018


Juwelier Akkermans 1968-2018

Wij bestaan dit jaar 50 jaar en dat vieren wij met een hele bijzondere jubileum-actie:

Van 1 september t/m 3 oktober 2018 ontvangt iedere betalende klant van Juwelier Akkermans een steen. Deze steen laat u in de feestweek van 4 t/m 13 oktober 2018 testen bij Juwelier Akkermans. Tussen alle uitgedeelde zirkonia’s zit één diamant. Bent u de gelukkige winnaar van de diamant? Dan wordt deze in een mooie gouden ring of hanger gezet.


Algemene voorwaarden winactie:

1 – De ontvangen steen kunt u alleen tijdens de feestweek van 4 t/m 13 oktober 2018 laten testen. Na 13 oktober 2018 is de actie niet geldig en kunt u GEEN aanspraak meer maken op de prijs*
2 – De ontvangen steen moet bij het testen in de originele verpakking zitten. Zonder de originele verpakking is uw deelname aan de winactie niet geldig.
3 – De ontvangen steen is NIET inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten.
4 – Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
5 – Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland.
6 – Juwelier Akkermans is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden winactie handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de winactie of het verloop van de winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.
7 – Indien één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden winactie nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden winactie aan.
8 – Juwelier Akkermans is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden winactie gedurende de looptijd van de winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de winactie te staken, te wijzigen of aan te passen, zonder dat Juwelier Akkermans daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de winactie, zal door Juwelier Akkermans op haar website op passende wijze publiekelijk bekend worden gemaakt.

* met ‘prijs’ wordt hier bedoeld: het plaatsen van de gewonnen diamant in een gouden ring of hanger

Are you feeling lucky?

Comments are closed.